Loader

STRIP:

STRIP je ustvarjalni interdisciplinarni kolektiv, ki se osredotoča na povezovanje arhitekture, urbanizma, krajinskega oblikovanja, oblikovanja strategij in kreativnega razmišljanja o prostoru. V STRIP-u verjamemo, da se lahko s problemi današnjega časa spopademo le s pomočjo interdisciplinarnega raziskovanja in s celostnim pristopom.  Sprememba je pri našem delu edina konstanta. Konflikt ter lateralno razmišljanje uporabljamo kot oblikovalsko orodje za raziskovanje neskončnih možnosti sedanjosti. Verjamemo, da lahko s pomočjo arhitekture odpravimo (rešimo) tudi najbolj zahtevne prostorske prakse. Naš način dela temelji na sintezi vseh akterjev prostora, programov, področij, nenavadnih idej, meril, javnega in zasebnega, kulture,... kot nujnost za premikanje meja prihodnosti. Pri našem delu sodelujemo z javnimi naročniki, nevladnimi organizacijami, podjetji in posamezniki. Skupaj sodelujemo pri ustvarjanju trajnostnega in avtentičnega prostora, namenjenega za prihodnost.

EKIPA:

Boris Castro, Vid de Gleria, Jure Henigsman, Žan Ketiš, Eva Lasič, Manca Starman, Saša Štuhec

NAGRADE:

vodni center brežice // 2. zvišana nagrada // javni, projektni natečaj za dostopni vodni center brežice // zaps in občina brežice // 2021

osnovna šola oskarja kovačiča škofije // 3. enakovredna nagrada // javni, projektni natečaj za novogradnjo osnovne šole oskarja kovačiča škofije // 2020

Soseska Brdo 2, Ljubljana // enakovredno priznanje // javni, projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski natečaj za urbanistično in krajinsko zasnovo območja Brdo 2, Ljubljana // SSRS in JSS Mol // 2016

SODELUJEMO Z:

FGAG Split, Inštitut za mladinske politiko Ajdovščina, Kulturni center Semič, Nepremičniski sklad PIZ, Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Cerknica, Občina Cerkno, Občina Mislinja, Občina Velika Polana, Občina Semič, Občina Škofljica, Občina Zgornje Jezersko, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, University of KEYO Tokyo, Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije