Loader

arhitekt začetnik - natečajni team

Iščemo arhitekta, arhitektko ali študenta arhitekture, študentko arhitekture za delo na arhitekturnih in urbanističnih natečajih.
Pričakujemo:
– izkušnje pri delu na konceptualnih projektih
– napredno znanje programa Graphisoft Archicad,
– znanje izdelave maket,
– znanje izdelave vizualizacij,
– ambicioznost, samostojnost pri delu, konceptno razmišljanje in sposobnost timskega dela.
Zagotavljamo zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo stalne zaposlitve s prilagojenim delovnikom.
Ponujamo znanju, izkušnjam in kompetencam primerno plačilo:
– mesečni bruto dohodek
– regres + prehrana + prevoz na delo + dodatno pokojninsko zavarovanje + potni stroški,
– možnost napredovanja,
– pričetek dela po dogovoru.
Delo poteka v Ljubljani.
 
Več o nas na Instagram profilu @striplab in na www.striplab.si.

Prijavi se s CV-jem in portfoliom izbranih projektov (največ 10 MB velikost!) na direktor.boris@striplab.si do 15. 3. 2022.

competition team architect

We are looking for an architect or architecture student to work on large-scale architectural competitions.
We expect:
– experience working on conceptual projects,
– Advanced knowledge of Graphisoft Archicad,
– knowledge of creating models,
– knowledge of creating visualisations,
– ambition, independence in work, conceptual thinking and ability to work as part of a team,
– full-time employment with the possibility of permanent employment with flexible working hours.
 
We can offer salary proportional with skills, experience and competencies:
– monthly income  + lunch expenses + work transportation expenses + 13th salary
– the possibility of promotion,
– start of work by agreement,
– the work takes place in Ljubljana.
 
More about us on Instagram @striplab and www.striplab.si.
 
Apply with your CV and a portfolio of selected projects (maximum 10 MB size!) to direktor.boris@striplab.si by 15 March 2022.