Loader

arhitekt - vodja projektov

Iščemo arhitekta, arhitektko – vodjo projektov za delo na raznolikih, arhitekturnih, urbanističnih in strateških projektih na vseh fazah projektiranja.
Pričakujemo:
– vsaj 3 leta izkušenj pri delu faz IDZ, IZP, DGD, PZI in PID,
– znanje programa Graphisoft Archicad,
– znanje izdelave vizualizacij,
– ambicioznost, samostojnost pri delu, konceptno razmišljanje in sposobnost timskega dela,
– najmanj pridobljeno VII. stopnjo izobrazbe magister inženir arhitekture (m/ž).
Zagotavljamo zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo stalne zaposlitve s prilagojenim delovnikom.
Ponujamo znanju, izkušnjam in kompetencam primerno plačilo:
– mesečni bruto dohodek po dogovoru
– regres + prehrana + prevoz na delo + dodatno pokojninsko zavarovanje + potni stroški,
– možnost napredovanja,
– pričetek dela po dogovoru.
Delo poteka v Ljubljani.
 
Več o nas na Instagram profilu @striplab in na www.striplab.si.

Prijavi se s CV-jem in portfoliom izbranih projektov (največ 10 MB velikost!) na direktor.boris@striplab.si 

Senior execution architect

We are looking for an Architect – Project Manager to work on diverse, architectural, urban and strategic projects at all design stages.
We expect:
 
– At least three years of experience in working on all project phases,
– knowledge of Graphisoft Archicad,
– knowledge of producing visualisations,
– ambition, independence in work, conceptual thinking and ability to work as part of a team,
– a minimum of a level VII Master’s degree in Architectural Engineering (m/f).
 
We can offer salary proportional with skills, experience and competencies:
– monthly income + lunch expenses + work transportation expenses + 13th salary,
– the possibility of promotion,
– the start of work by agreement,
– full-time employment with the possibility of permanent employment with flexible working hours,
– the work takes place in Ljubljana.
 
More about us on Instagram @striplab and www.striplab.si.
 
Apply with your CV and a portfolio of selected projects (maximum 10 MB size!) to direktor.boris@striplab.si