Loader

Archive

URBAN SEMIČ "Analiza stanja in potreb po stanovanjih v občini semič - raziskovalni elaborat za potrebe priprave razvojnih projektov in podloga za pripravo stanovanjske politike v občini semič" Tip projekta: Razvoj prostorske strategije, raziskava, anketa, okrogla miza Lokacija: Občina Semič, Slovenija Leto: 2021 - Naročnik: Občina Semič Strip projektni tim: Vid...

PROSTOR SE NAS TIČE Sklop predavanj in delavnic za občane Semiča na temo prostora, urejanja prostora, urbanizma, arhitekture in kulture bivanja. V sodelovanju z občino Semič in Kulturnim centrom Semič. *Gledamo širše - preko žive meje Na kakšen način mi kot ljudje posegamo v prostor in ga načrtujemo....