Loader

002 Kamena kuča

Otoški kompleks ali pobeg iz celine, Trk tradicije in sodobnost.
O projektu:

Merilo kraja odgovarja topografiji teras, bregov, igri sonca in sence. Manjše celote se konfigurirajo v večje kompleksne skupine. Značilno izmenjevanje polnega in praznega, menjava ritmov, dinamični kontrasti. Zelo pomemben element mediteranske arhitekture je stik dveh delov v celoto. Šele celota lahko zaživi samostojno. Šele stik lahko doseže novo kompleksno celoto in ta je mnogo močnejša kot vsota njenih delov. Mediteranski prostor konfigurira preplet enostavnih majhnih in velikih kompaktnih struktur, ki se sestavijo v celostno podobo. V mediteranskem območju se pojavi značilnost, da se območje privatnega, introvertiranega bivanjskega prostora zmanjša na minimum zato, da se lahko večino prostora nameni ekstrovertirani uporabi, kar pomeni, da se socialno življenje postavlja pred privatnega. Javni prostor kot so na primer trgi, ulice, promenade, belvederji itd., predstavljajo več kot polovico površine območja naselbine. Javni prostori so lahko introvertirani intimni prostori, zaključeni s pročelji stavb in zidovi, ali ekstrovertirani prostori, preko katerih se odpira čudoviti razgled na morje in horizont. Osrednji del vsake mediteranske vasi je trg. To je prostor namenjen druženju, kjer se manifestirajo ideje ali kjer se ljudje samo lepo pozdravljajo. Javni prostor je nujen in tega se zavedajo vsi uporabniki. O tem priča raznolika in gosto naseljena urbana oprema (klopi, vodnjaki, kljuke na vratih, javna pritličja stanovanjskih stavb itd.), ki je nastajala impulzivno in po potrebi, a je nujna za uporabo trga in ostalih javnih površin.

Lokacija:

Otok Hvar, Hrvaška

Status:

V izdelavi

Leto pričetka:

2012-

Naročnik:

Zasebni