Loader

008 Soncharna

Ali je vinograd primeren prostor za razvoj turizma?
lokacija:

Bizeljsko

leto:

2014

naročnik:

zasebni

Strip projektni tim:

Vid de Gleria, Jure Henigsman, Manca Starman, Saša Štuhec

o projektu:

Opomba bralcu* Besedilo je nastalo z zadostno časovno in prostorsko distanco za razvoj globje samorefleksivnosti. Možni so elementi cinizna, destruktivzma in pretiranega optimizma. Odnos z naročnikom je bil profesionalen, finančni tok konstanten. Razvoj slovenskega podežlja doživlja preporod, “Airbnbzacija” je dosegla tudi ruralno.. Če smo še pred kratim mislili, da so nekateri deli našega zaspanega teritorija zaostali, se je s pojavom “sharing ekonomije turizma” ta prizma obrnila. Globalno je doseglo vsak kotiček, tako smo čez noč vsi postali sobodajalci. Podeželje je po novem polno ponudnikov manjših turističnioh kapacitet. Kar je večini ponudnikov skupnega je pomankanje kvalitete, odnosa do prostora, odnosa do turizma samega in nepoznavanje osnov ekonomije… Hiša Soncharna se nahaja v osrčju Bizeljskega. Najvidnejši atribut lokacije je pogled in sončna lega na vrhu hriba. Okolica je nedotaknjena in obdana z gozdom ter popono samoto. Slabost so obstoječi zametki gradnje tipične “podeželske vile”. Na srečo še niso “prilezli” iz kleti. Glavna omejitev: obstoječe gradbeno dovoljenje. Žleja naročnika je bila v okvirih obstoječega gabarita zasnovati nov objekt, ki bi se navezal na že obsotječe zgrajeno. Program 100% turizem. Ker nikakor ne moremo iz svoje kože, smo na situacijo gledali široko. Tako je programsko urbanistični kocept posegel do skrajnih meja. Predlagali smo simbiotičen hibridni model turizma z glavno hišo - apartmaji in razpršenimi enotami bungalovi / glampingom med vidogradamom. Vse skupaj je povezano z mrežo peš poti, vinogradom in okoliškim zelenjem. Glavna hiša se deli na spodnji in zgornji del. Pritličje in nadstropje sta zasnovana kot dve ločeni enoti, ki ju je v primeru večje skupine ali dogodka moč združiti v eno. Kletni del je urejen kot spa in skupna dnevna soba razpršenih enot. Pozitivno za+, mogoče naslednjič lateralno drugačen pristp, predvsem manj naiven bolj pester in z boljšo trajnostno vizijo za prihodnot.