Loader

019 Soseska Brdo

Natečaj za stanovanjsko sosesko NOVO BRDO

lokacija:

Brdo, Ljubljana

leto:

2016

naročnik:

Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana in Stanovanjski sklad Republike Slovenija

STRIP projektni tim:

Jure Henigsman, Manca Starman, Vid de Gleria, Saša Štuhec

v sodelovanju z:

Tadej Glažar, Andraž Intihar, Urša Habič, Damian Sobol Turina, Vid Razinger, Jernej Prijon, Sergej Hiti, Urška Kranjec

o projektu:

Koncept nove stanovanjske soseske Brdo 2 temelji na vključevanju v širši prostor območja Brdo in Vrhovci z morfološko in tipološko strukturo zazidalnega vzorca. Zasnova povzema kontekstualne značilnosti grajenih strutur, tako po tlorisnih in višinskih velikosti kot tvorjenju značilnih struktur grajenega tkiva v odnosu do odprtega prostora in naravnih danosti območja. Hkrati koncept uvaja določene nove kvalitete obravnavanja in strukturiranja odprtega prostora, ki spodbuja krepitev nove stanovanjske skupnosti s sodobno oblikovanimi in programiranimi odprtimi prostori v soseski. Nadgradnja pomeni tudi vpeljavo trajnostnih načel v urbanizmu in arhitekturi, ki so poleg prostorskih podprti tudi z družbenimi in ekonomskimi načeli, kar zasnovi daje dodano vrednost. Urbanistična umestitev s programsko zasnovo odprtih površin in površin v pritličju objektov z možnostjo transformacije omogoča družbeno in ekonomsko vzdržnost soseske. Z oblikovanjem in programiranjem zelenih in tlakovanih površin, upravljanjem z energijo in vodo ter mobilnostjo je rešitev zasnovana tudi v skladu s cilji in načeli samooskrbe mesta na nivoju soseske. Višinsko so objekti umeščeni v območje na prepoznaven način, s pravilom, da so višji objekti (P+3+T) postavljeni na vzhodno stran območja bližje ježi in zelenemu zaledju, nižji pa ob cest- ni, na zahodni strani. S tem zagotovimo večjemu številu stanovanj kvalitetnejšo neposredno navezavo z več zelenja in manj hrupa s ceste. Ob cesti so volumni nižji (P+2+(T) in P+3). Ta višina zagotavlja dovolj veliko oviro proti hrupu. Ker so v obcestnih objektih umeščeni tudi nestanovanjski programi, je število stanovanj izpostavljeno hrupu s ceste minimalno. Na ta način je tudi zahodno osončenje stanovanjskih objektov bogatejše, prav v času ko se prebivalci soseske vračajo iz dela in ko lahko uživajo popoldanski in večerni počitek na osončenih balkonih, ložah ali v odprtih zunanjih prostorih soseske. Višinski poudarki s terasnimi nadstropji na posameznih objektih zaznamujejo specifično sti v soseski (vhod v območje na jugu in severu, lokacijo večjih odprtih prostorov, dvorišč soseske,...) in na ta način omogočajo lažjo orientacijo znotraj soseske. Celotna soseska z razgibano višinsko silhueto interpretira in sledi silhueti oddaljenih gorskih vršacev in bližinjih vrhov hribov, ki so dobro vidni iz območja soseske.