Loader

038 javni prostor na Barju

Kolesarska brv in park čez potok Grivko
lokacija:

Lavrica, občina Škofljica

leto:

2020

naročnik

Občina Škofljica

Strip projektni tim:

Vid de Gleria, Jure Henigsman, Manca Starman, Saša Štuhec

v sodelovanju z:

svetovanje: izr. prof .dr. Ilka Čerpes, krajinska arhitektura: Bruto

o projektu:

Premik k trajnostni mobilnosti na območju Ljubljanskega barja predstavlja nova daljinska kolesarska povezava Ljubljana - Škofljica. Škofljica je spada med območja, ki za mesto Ljubljana opravljajo funkcijo spalnega naselja, ki v zadnjih letih pospešeno pridobiva na rasti prebivalstva. Slednja je nesorazmerna z rastjo javnega prostora. Ali lahko s spodbujanjem trajnostne mobilnosti spodbudimo rast javnega prostora? Nova kolesarska povezava bo imela dve funkciji. Prva je povezava in spodbujanje trajnostne mobilnosti med predmestjem in središčem mesta, druga je oblikovanje nove hrbtenice ob kateri se bodo nizali javni prostori. Želja občine je bila zagotoviti brv za prehod čez potok, vendar smo v fazi snovanja ideje prepoznali potencial danega za ustvarjanje novega javnega prostora, zato smo na preostanku parcele zasnovali manjši park brv pa oblikovali kot osrednjo ploščad. Brv s parkom tako postane nov javni prostor naselja. Lokacija brvi in novega parka leži na presečišču med potokom Grivko in novo kolesarsko potjo. To mesto je zelo pomembno saj je eno redkih mest ob kolesarkski poti, kjer je zemljišče v javni lasti in ima možnost za razvoj javnega prostora. Brv je v profilu zasnovana kot neopazna horizontalna linija, ki povzema ravnino Barja v tlorisu pa tvori večjo ploščad - trg, ki se razširi nad potokom Grivko in omogoči dva urbana elementa, ki vabita k uporabi prostora - pitnik in klop za počitek. Park je podaljšek brvi in je zasnovan kot učilnica na prostem, kjer se na novo urejenih brežinah spoznavamo naravo in s sprehodom preko potoka v zunanji učilnici spodbujamo nove in moderne oblike učenja. Vabimo bližnji vrtec in šolo v uporabo parka, da odpirajo vprašanja o vplivu človeka na naravo.