Loader

045 Osnovna šola Škofije

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije
O projektu:

status

Javni natečaj

lokacija:

Škofije, Slovenija

leto:

2020

naročnik:

Občina Koper

Strip projektni tim:

Manca Starman, Jure Henigsman

sodelujoči pri projektu:

avtorji arhitekture: Jernej Prijon,Vid Razinger, Diana Savković, avtorica krajinske ureditve: Urška Kranjc, svetovalec za promet: Boštjan Ramovš, svetovalec za konstrukcijo-montažno gradnjo: Andrej Koglot, svetovalka za požarno varnost: Biba Muhič Gomezelj, svetovalec za ekonomiko gradnje: Primož Kunstič

o projektu:

Območje Osnovne šole Oskarja Kovačiča v Škofijah obsega veliko kvalitetnih zunanjih površin, ki trenutno niso optimalno izkoriščene. Obstoječi objekti s svojo razdrobljenostjo in merilom stanovanjskih hiš ne odražajo pomena javnega objekta šole za kraj. Nalaganje programa po terenu prinaša kup funkcionalnih problemov in ne omogoča smiselne rešitve in racionalnosti sistema. Hkrati strm teren zmanjšuje smiselnost ureditve pritlične šole. Že primer obstoječe šole pokaže, da premagovanje višinskih razlik predstavlja težko rešljiv funkcionalni izziv. Obstoječa stavba šole zaseda tudi večji del šolske parcele. Kvalitetnega zunanjega prostora za igro primanjkuje. Z ureditvijo nove šole v več etažah ta zasede manjšo tlorisno površino parcele, s čimer se sprosti veliko kvalitetnih zunanjih površin. Kompaktna šola je za izvedbo in vzdrževanje cenejša ter je energetsko učinkovitejša. Oblikovanje stavbe nove šole narekuje stik objekta z okoliškimi odprtimi prostori. Park na severni strani se preko trase Parencane poveže s predprostorom šolske stavbe. Ta se v rahlem naklonu dviga k glavnemu vhodu v šolo. Preko osrednje avle z garderobami se prostor navezuje na osrednji povezovalni atrij. Ta omogoča kvalitetno osvetlitev osrednjega dela šole. Preko zunanje ureditve v kombinaciji klančine in tribune se atrij dviguje proti obstoječim in preurejenim športnim igriščem na južni strani. Členitev kompaktnega volumna šole na tri dvonadstropne sklope učilnic deli sicer veliko maso na okolje bolj prilagojeno merilo. Hodniki šole predstavljajo »ulice« ki povezujejo volumne programa, ki sestavljajo šolo. Ta delitev na posamezne programske sklope povezane z zastekljenimi hodniki se izraža tako v notranjih prostorih kot v zunanjem izgledu objekta. Vse učilnice imajo dodaten zunanji prostor – t.i. "ganke". Ti predstavljajo vizualne in funkcionalne razširitve prostora učilnice, omogočajo izhode v zunanji prostor in služijo kot dodatne evakuacijske poti v primeru požara. Vsi prostori na obodu objekta so izdatno naravno osvetljeni in hkrati pasivno senčeni pred pregrevanjem.