Loader

057 paviljon breza

dozidava k varstveno delovnem centru v Beli Krajini
lokacija:

Črnomelj, Slovenija

leto:

2021-

naročnik:

VDC Črnomelj

Strip projektni tim:

Vid de Gleria, Jure Henigsman, Žan Ketiš, Eva Lasič, Manca Starman, Saša Štuhec

o projektu:

Paviljon Breza je projekt razširitve obstoječe dejavnosti delavnic Varstveno delovnega centra Črnomelj. Zaradi prostorske stiske in neprilagojenosti stavbe sodobnim potrebam uporabnika se k osnovnemu tipu stavbe načrtuje prizidava paviljonskega tipa stavbe. Paviljon programsko rešuje glavne pomanjkljivosti, kar so dodatne delavnice za uporabnike, prostori za strokovne delavce, prilagojeno senzorično sobo in kopalnico za gibalno ovirane in dodatne garderobe. Pritlična stavba je zasnovana konstukcijsko racionalno z enotnim rastrom, kar omogoča konstukcijsko neodvisne spremembe tekom amortizacije stavbe. Funkcionalna zasnova je prilagojena možnosti različnih rab, tako glede na zimski čas, kot tudi glede na možnost prilagoditve ločene rdeče cone v času epidemije. Prostori delavnic so navzven odprti v prijeten naravni prostor parka z možnostjo povečanja na območje nadkrite terase, ki jo tvori napušč. Povezovalni prostor med stavbama tvori nov glavni vhod in prodajno galerijo izdelkov uporabnikov. Prostori so kvalitetno naravno osvetljeni in imajo možnost naravnega prezračevanja.