Loader

072 Laboratoriji Biotehniške fakutlete

projekt:

javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Dozidava Biotehniške fakultete (UL)

nagrada:

tretje mesto

lokacija:

Ljubljana

leto projekta:

2022

naročnik:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Strip:

Vid de Gleria, Jure Henigsman, Žan Ketiš, Saša Štuhec, Manca Starman, Petra Zoubek

v sodelovanju z:

arhitektura: Jure Sadar, Danilo Silan krajinska arhitektura: Urška K. Škerl

o projektu:

Natečajno območje novega objekta se nahaja v kampusu Biotehniške fakultete, na južni strani Rožnika. Obstoječe objekte sestavljajo križane lamele, ki tvorijo atrije, ki nudijo kvalitetne poglede na okoliško krajino, umeščenost v zeleno okolje in naravno osončenost. Prostorska in volumenska zasnova novega objekta sledi regulacijskim elementom veljavnega zazidalnega načrta, ki povzema zasnovo območja iz sedemdesetih let prejšnega stoletja. Natečajni predlog predstavlja drugo volumensko simetrično dozidavo k osnovni zasnovi objekta Oddelka za živilstvo. Vstopno točko v kampus predstavlja objekt Dekanata BF, novi objekt pa ima skupaj s pripadajočimi zunanjimi površinami zaradi centralne lokacije potencial, da postane socialno srce kampusa. Nov objekt je zasnovan kot kompakten volumen, tlorisna in vertikalna organizacija pa izhajata iz logike in zahtev raziskovalne laboratorijske dejavnoste s poudarkom na enostavni in prilagodljivi zasnovi. Običajno centralni hodnik je pomaknjen ob vzhodno fasado objekta, kar omogoča enostavne in kratke dostope, dvostransko ali prečno orientiranost, osvetlitev vseh laboratorijev, možnost naravnega zračenja in jasno orientacijo v prostoru. Vertikalna komunikacija je umeščena v dveh konstukcijskih jedrih, v katerih sta poleg skladišč in servisov tudi dve stopnišči za enostavno komunikacijo med raziskovalnimi programi brez mešanja z drugimi potmi. Zasnovo laboratorijev v veliki meri določajo zahteve po stabilnosti pogojev (temperatura, pretok zraka, osvetlitev) ter prostorske fleksibilnosti skozi življenjsko dobo stavbe, ki skozi čas omogoča reorganizacijo prostorov. Arhitekturno zasnovo dopolnjuje krajinsko oblikovana okolica. Zasnova sledi obstoječemu ortogonalnemu vzorcu okoliške poljske in pridelovalne krajine ter poti. Novo ustvarjena sta dva prepoznavnejša ambienta - vrt trajnic in na novo osmišljen prostor med objektom in rozarijem s teraso.