Loader

022 Hiša Budinci

Zasnova z notranjim atrijem otrokom s prirojenimi boleznimi omogoča introvertirano okolje
lokacija:

Goričko

leto:

2018-

naročnik:

zasebni

Strip projektni tim:

Vid de Gleria, Jure Henigsman, Manca Starman, Saša Štuhec

o projektu:

Projekt hiša Budinci je naročilo družine, ki si je želela zamenjati mestno življenje za življeneje na podeželju. Osnovna vodila projekta so bila: prenova pred novogradnjo, uporaba lokalnih materialov in arhitektura, ki ni tehnološko zahtevna za vzdrževanje ter arhitektura, ki je odporna na staranje. Naša prva naloga je bila oblikovati kvalitetno programsko zasnovo, ki bi omogočila bivanje z naravo, delo, manjši rehabilitacijski objekt osredotočen na rehabilitacijo gibalno oviranih otrok in prostor za delavnice zdravega življena. V bližnjem gozdu so bile predvidene ločene glamping enote. Hiša Budinci je projekt prenove tipične kmetije iz začetka 20. stoletja na gričevjih Goričkega. Kmetija je zasnovana tipično za kmetije na Goričkem v obliki črke L okoli skupnega gospodarskega dvorišča. Objekti se delijo na bivanjsko hišo cimpračo, prizidan gospodarski objekt narejen iz opeke ter ločen lesen kozolec za spravilo strojev. Prostorske kvalitete obstoječe kmetije so tlakovano dvorišče, 70 let stara vinska pergola in obokan zunanji povezovalni hodnik gospodarskega objekta. Želja družine je bila ohraniti čimveč konstrukcije od obstoječih stavb. Najprej je bila narejena urbanistična študija umestive novega objekta manjšega rehabilitacijskega centra ter obstoječe kmetije. Kot najbolj primerna je bila izbrana okrogla zasnova z notranjim atrijem, ki otrokom s prirojenimi boleznimi omogoča introvertirano bolj varno okolje ter na obodnem delu tudi odpiranje prostorov navzven. Zaradi varnosti otrok sta oba objekta sta preko krajinske zasnove sadovnjaka in peščenega parkirišča povezana v celoto in se s servisno stranjo zapirata proti lokalni cesti. Prenovo glavne hiše je narekovala želja po ohranjanju starega. Novo prevzema materialnost obstoječih objektov in vse skupaj nadgrajuje v sodoben dom brez arhitektonskih ovir. “Blatna hiša” objekt cimprače se prilagodi kot objekt za goste ali za namestitve kratkoročnega oddajanja. “Opečnata hiša”: v gospodarskem objektu se zasnuje bivanje za družino. “Lesena hiša”: V kozolcu se uredijo gospodarski prostori in velika delovna kuhinja s prostorm za predelavo živil. Vsi objekti so povezani preko steklenega notranjega oboda - rastlinjaka, ki vse tri objekte zaobjame v novo celoto.