Loader

018 Muzejska hiša Semič

Odkrivanje plasti 180 let stare osnovne šole in prenova v muzejsko hišo v Semiču
lokacija:

Semič

leto:

2014 - 2019

naročnik:

Občina Semič

investicija:

1.100,000 €

velikost:

376 m2

STRIP projektni tim:

Jure Henigsman, Manca Starman

v sodelovanju z:

ZVKDS

o projektu:

Rekonstrukcija in dozidava Muzejske hiše Semič celovito pristopa k prenovi pomembne stavbe v trškem jedru. Obsega rekonstrukcijo 180 let starega objekta nekdanje šole, kasneje zdravstvene postaje in dozidavo nove vhodne, ter servisne lamele. V prenovi obstoječega objekta so umeščeni razstavni prostori v treh etažah (klet, pritličje in mansarda s odprtim ostrešjem) ter s poročno/večnamensko dvorano v pritličju. V objektu deluje Center narave Bele krajine skupaj s turistično informacijskim centrom, krajevno zbirko in vinogradniško zbirko. Na mestu prejšnjega manjšega prizidka je bil zgrajen nov servisni del stavbe z novim vhodom v turistično informacijski center s trga. V prizidku so še: projektni prostor v nadstropju, tehnični servis ter vse v osnovnem objektu manjkajoče vertikalne komunikacije tako stopnice kot dvigalo namenjeno gibalno oviranim oseba ter prevozu razstavnega materiala. Nova lamela muzeja nadaljuje niz vaškega jedra, kar nakazuje volumen servisne lamele. Umeščena je med prvoten objekt Muzeja in stanovanjski oblok iz 60. let prejšnjega stoletja. S svojo pozicijo vhoda se obrača in privablja obiskovalce. Konstrukcija obstoječega objekta je kamnita, delno opečna in je bila med prenovo popolnoma prenovljena ter sanirana. Obstoječi objekt ohranja vse svoje glavne značilnosti in odkriva sloje notranjosti, ki so bili do sedaj zaprti pod večjimi sloji ometa. Hiša ponuja bogate ambiente prenovljenega objekta, med katere spadajo obokan opečnat strop kleti, masivna kamnita konstrukcija in lesena konstrukcija strehe. Konstrukcija prizidka je montažna, iz masivnih križno lepljenih plošč in obdana s fasado iz vlakno-cementnih plošč. Ta odraža sodoben in trajnostno naravnan prizidek ki gosti vse servisne prostore.