Loader

058 Glavni trg Vipava

Javni anonimni natečaj za prenovo Glavnega trga Vipava
O Projektu:

Status

Javni natečaj

lokacija:

Ajdovščica

leto projekta:

2021

naročnik:

Občina Ajdovščina

Strip projektni tim:

Vid de Gleria, Jure Henigsman, Žan Ketiš, Eva Lasič, Manca Starman, Saša Štuhec

o projektu:

Imeni Vipavska dolina in mesto Vipava izvirata iz vode. Voda že od nastanka zaznamuje mesto, ki je zraslo v »delti« izvirov reke Vipave, tam pod skalo v zavetju vetra. Rečejo, da je sedem izvirov tako kot v Rimu gričev. Voda v Vipavi predstavlja hkrati največji potencial in pomanjkljivost, tako urbanistično, kulturno, kot sociološko. Mogoče se je včasih bolj živelo z vodo kot danes, vendar je priložnosti za »žuborenje« ostalo še veliko. Nova urbanistična ureditev temelji na ohranjanju merila človeka in novi povezavi mestnega parterja, pri čemer nadgrajuje pester javni prostor in vzpostavlja več trgov, ki tvorijo raznolike ambiente sodobnega mesta. Trajnostni potencial razvoja predstavlja prenova pred novogradnjami. Z zapolnitvijo potencialnih prostorov okoli Glavnega trga reprogramiramo, oživimo in rekonstruiramo središče in omogočimo trajnostno obnovo mesta in programa od znotraj navzven. Glavni trg dobi funkcijo osrednjega sintetizatorja prostora. Trenutno prazen in neizrabljen odprt javni prostor poln avtomobilov, združimo v sosledje trgov, ki se medsebojno ločijo po karakterju, programu, pestrosti ambientov, orientaciji, velikosti in klimi ter tako gradijo na utripu življenja v Vipavi. Odnos med glavnim in manjšimi trgi ustvarimo z enovitim tlakom, ki spominja na ozke ulice, značilne za trško jedro, medtem ko ostane Glavni trg večji odprti prostor. Osrednji element trga postane nova vodna inštalacija namenjena za igro otrok ali "mediteransko" posedanje.